Bli medlem

För att bli medlem i klickar du på den här länken: https://brukshundklubben.membersite.se
(fyll i den klubb du vill bli medlem i)

Ny medlem klickar därefter på knappen ”Bli medlem”.
Är du redan medlem i en klubb inom Svenska Brukshundklubben loggar du först in och går därefter till Medlemskap – Bli medlem i vänstermenyn.

Vad får du för medlemsavgiften?

 • Du får vara med på klubbens kurser
 • Du får tillgång till klubbstugan
 • Du får själv tävla med din hund
 • Du är försäkrad:
  – När du går på kurs
  – När du tränar på klubben
  – När du är funktionär på tävlingar
 • Du får klubbinformation
 • Du får SBK’s tidning “Brukshunden”
  som utkommer med 6 nummer/år

Svenska Brukhundklubben har flera olika former av medlemsskap.
Välj den medlemsform som passar dig!

Medlemsformer
Ordinarie medlem (varav en viss summa går till den klubb du valt) 
Familjemedlem (kräver att någon annan i familjen är medlem)  
Ordinarie medlem utan förbundsavgift
(kräver att du redan är medlem i annan lokalklubb eller rasklubb).