Om Rapporthund

Rapporthunden en uppgift. den springer mellan olika stationer, som det kallas. Allt går på tid. Man är alltid två förare till en rapporthund.

Publikplats

Hunden ska ta sig självständig genom terrängen mellan de olika stationerna. Där den dessutom kan stöta på andra tävlande hundar som den möter ute i skogen, som är på väg på andra hållet.

Dessutom flyttar man på stationerna under tävlingens gång. Detta härstammar från den tiden när militären inte hade tillgång till kommunikationsradio eller mobiltelefoner.

Man skickade hundarna mellan skyttegravarna med olika meddelande. På detta sätt informerade man sina styrkor i krig.

Uttrycket ”Skottpengar” lär komma från denna. En soldat fick pengar av staten, om han lyckades skjuta en rapporthund. Och därmed förhindra att informationen kom i rätta händer. Tur att det inte är så idag. Det går lite fredligare till på dagens rapporthunds tävlingar.

Rapport ingår som ett specialmoment inom Svenska Brukshundklubbens bruksprov. I rapport ska hunden springa mellan två stationer så snabbt som möjligt.

Förutom lydnadsdelen så är syftet med fältprovet att hunden okopplad skall springa mellan två stationer så snabbt som möjligt. Längden mellan stationerna ökar i takt med att klasserna blir svårare.

Upplevelse av rapport

Att träna rapport är något man gör tillsammans med andra människor och träningsgänget blir som en liten familj.

Träna rapport

En bra förutsättning är att hunden skall vara självständig så den törs springa ifrån sin förare men ändå målmedveten så att den inte springer vind för våg i skogen. Den skall också vara välbyggd så att den kan och orkar springa långa sträckor i kuperad terräng.

Så här tränar du rapport

Träningen börjar med en vanlig budföring (skickar hunden mellan två människor) på kort avstånd och sedan stegrar man den successivt. Det är viktigt att försöka komma med i en bra träningsgrupp där man kan få bra tips och hjälp. Konditionsträning är en viktig bit i rapportträningen då själva springandet är grundläggande för ett bra genomförande.

Vilka hundar kan träna

I princip alla hundar kan vara med och träna, men de allra minsta hundarna har svårt att hänga med om terrängen är för snårig och svårtillgänglig.

Tävla i bruksprov rapport

Alla hundar som är registrerade hos SKK får tävla i specialmomentet sök, men det är sällsynt med de mindre hundarna som både kan ha svårt med terrängen och att hinna med i de större hundarnas tempo.